Vibrationsträning

Muskelträning som är lika effektiv och skonsam för toppidrottare som vanliga motionärer

VIBMAX utvecklades först och främst som ett träningsredskap för elitidrottare för att öka den dynamiska muskelstyrkan. Resultatet var otvetydigt positivt.

Men snart stod det också klart att VIBMAX hade samma goda effekt på vanliga motionärer och att träningsmetoden med stor framgång även kunde användas inom både rehabilitering och friskvård.

Det VIBMAX gör är helt enkelt att utsätta de muskler som tränas för vibrationer – vibrationer som ökar musklernas kraftutveckling och smidighet. Vibrationerna kan i sin tur varieras både när det gäller frekvens och tid och på så sätt anpassas till varje enskild individs förutsättningar och för att uppnå optimalt träningsresultat.

Träningseffekter

VIBMAX består av en vibrerande platta. Träningen förutsätter inte heller att man utför någon rörelse på plattan och behöver inte heller kombineras med andra styrke- och träningsredskap, t ex skivstång eller hantlar.

Vibrationernas frekvens och längd styrs enkelt från en kontrollpanel som också är försedd med en klocka som visar nedräkning av tid.

VIBMAX ökar din benstyrka med upp till 40% och är skonsam mot leder.

VIBMAX ger effekt på kort tid i form av ökad dynamisk muskelstyrka, förbättrad cirkulation, ökad rörlighet och större ämnesomsättning.

Vibrationsträningens positiva effekter visas för övrigt i ett flertal publicerade vetenskapliga studier gjorda på olika håll i världen.

Funktionella benstyrketester som gjorts på elitidrottsmän visar styrkeökningar på 5-20% redan efter fem veckor. Samma tester har visat en styrkeökning på 10-40% hos motionärer redan efter 10 träningspass uppdelat på två träningspass i veckan.

Ett träningspass varar 10-20 minuter.

Vem kan använda VIBMAX?

VIBMAX kan användas med framgång av alla. Både elitidrottare och motionärer.

Men också av den som aldrig tidigare tränat.

VIBMAX är avsedd för:

 • Elitidrottare
 • Motionärer
 • Gym
 • Företagshälsovård
 • Rehabpatienter
 • Äldreomsorg
 • Friskvårdsanläggningar
 • När ska man inte använda VIBMAX?

Träning med VIBMAX är effektiv. Men vid olika perioder i livet och för personer med olika hälsoproblem är det olämpligt att träna med VIBMAX. Detta gäller:

 • Om du är gravid
 • Om du nyligen haft en blodpropp
 • Om du är nyopererad
 • Om du har akuta ryggbesvär
 • Om du har pacemaker eller allvarliga hjärt/kärlsjukdomar
 • Om du har ledproteser
 • Vid övriga skador och sjukdomar ska du först tala med din läkare innan du börjar träna med VIBMAX

Vibrationsträning

Vibrationsträning

Vibrationsträning

Sjukgymnastcentrum AB    |    Industrigatan 68 - 261 35 Landskrona    |    0418 - 200 01    |    info@sjukgymnastcentrum.com