Första besöket

När du kommer första gången till sjukgymnasten görs en grundlig undersökning. Ta gärna med dig ett par shorts/tights, då sjukgymnasten kommer att göra ett flertal tester för att komma fram till vad som är ditt problem.

Sjukgymnasten ställer frågor om vilka besvär man har, till exempel när och hur man fick besvär, vad som förvärrar och vad som lindrar besvären. Frågor ställs också om man har några andra sjukdomar eller besvär. Svaren ger viktig information för hur behandlingen ska planeras. Sjukgymnasten ska inte bara ta ställning till vad som ska behandlas, utan också bestämma vilka sjukgymnastiska metoder som är bäst för just de besvär man har. Tillsammans lägger patienten och sjukgymnasten upp en behandlingsplan/mål som sedan utvärderas kontinuerligt. Det är sedan viktigt att du som patient är delaktig och tar eget ansvar.

Behandlingen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och omfattar manuella åtgärder som traktion, mobilisering, manipulation, och/eller muskeltöjning, smärtlindring i form av akupunktur eller TENS, stabiliseringsträning och/eller anpassad träning i vår träningssal. Ofta blir din behandling en kombination av det ovan.

Det är viktigt att du tar med dig eventuella intyg eller röntgensvar du fått av din doktor.
Det är också bra om du vet vilka läkemedel du tar.
Ta även med ditt högkostnadskort för stämpling av besöket eller frikort om du har det.

Ett besök kostar 200 kronor.

dscf2728
Sjukgymnastcentrum AB    |    Industrigatan 68 - 261 35 Landskrona    |    0418 - 200 01    |    info@sjukgymnastcentrum.com